Reacties
18 april 2008
Hierna een aantal van de reacties. Omwille van de privacy worden namen van inzenders niet genoemd.


       Ja =Dit initiatief is goed voor de hele bevolking. Het neemt de overheid een taak uit handen, niks overal aparte subsidies, maar lange termijn beleid. Bovendien zien mensen waar hun geld terecht komt.

Mening = Helemaal top initiatief! Ik zou het zeker doen.


       Ja = Het bevordert de betrokkenheid bij het verenigingsleven. Het voorstel van Steunjeclub is een schot voor open doel.

Mening = Het is nu aan de politiek de bal erin te koppen.


       Ja = Het kost de schatkist niets en de uitbreiding van verenigingen levert een bijdrage aan de samenleving en het sociale netwerk van mensen.

Mening = Top initiatief, iets waarvoor FinanciŽn al jaren geleden had moeten accorderen!


       Ja = Is gewoon een goed idee en makkelijk uitvoerbaar.

Mening = goed initiatief, blijf volhouden voor alle verenigingen die met name op vrijwilligers draaien.


       Ja = Moet dit nog uitgelegd worden? Zorg er toch voor dat het administratief kan. Van vrijwilligers wordt altijd al veel flexibiliteit gevraagd. Overheid: stel u ook flexibel op!!

Mening = Superidee. Liever vandaag dan morgen mee aan de slag, ook voor mijn medewerkers


       Ja = het plan heeft alleen maar winnaars en geen verliezers

Mening = Een heel goed plan dat allang uitgevoerd had moeten/kunnen worden!


       Ja = PC priveproject/fietsplan alles kan waarom dit niet. Zo eenvoudig en clubs kunnen zo hun budget aanvullen.

Mening = Er is zelden zo'n goed idee gelanceerd om willekeurige (amateur) sportclubs te helpen om noodzakelijk sponsorgeld in te zamelen.


       Ja = het geeft een enorme impuls aan de verenigingen op een simpele en doeltreffende manier

Mening = prima initiatief


       Ja = Dit een directe bijdrage betekent op het o zo belangrijke sociale netwerk in de eerste opvang van jongeren welke onze toekomst zijn in hun weg een plaatsje te vinden in de maatschappij.

Mening = Het beste initiatief voor een breed maatschappelijk gedragen initiatief dat door de vrijwilligers met het hart op de goede plaats wordt gedragen


       Een pracht van een initiatief! Dit is een goede mogelijkheid om tot een extra geldelijke bijdrage voor sportverenigingen te komen. Bijdragen van de overheid worden steeds minder, dan wel een uitbreiding is zeker niet aan de orde. Prima initiatief om gelden te werven, zowel voor topsport maar met name ook voor ondersteuning van breedtesport in Nederland.


       Ik ben het met je eens, laat financiŽn zijn mening maar wijzigen.


       Goed initiatief. Hierdoor creŽer je meer en effectievere steun dan nu het geval is.


       Ja = de inkomsten staan al onder druk, en met een dergelijke regeling bevordert men de betrokkenheid bij de club.

Mening = goed idee


       Ja= Op die manier kan er met een simpel idee geweldig veel geld beschikbaar komen voor de goede doelen wereld en verenigingen. En die hebben financiŽle steun hard nodig!

Mening = Geweldig initiatief.


       Ja = Veel werknemers willen graag een dag inleveren om hun vereniging (of die van hun kind) te steunen. Ook goede doelen zijn zeer intrek daar de werknemers op deze manier hun bijdrage graag willen leveren en een stukje "schuldgevoel" door te weinig tijd op deze manier kunnen wegnemen. Kom op overheid, haal je "kop" is uit het Haagse zand.

Mening = Prima initiatief!


       Ja = Het stimuleert sport en dat is goed voor zowel de mensen als de bedrijven waar ze werken

Mening = Uitstekende actie


       Bij hoge uitzondering sturen wij dit mailtje door omdat we het een goed initiatief vinden! Met veel steun en veel bekendheid zal het waarschijnlijk gaan lukken en zal het verenigingsleven in Nederland een flinke stimulans krijgen! Ook goede doelen kunnen mee profiteren. Kijk er eens naar, lees het aandachtig door en stuur het door!


       Ja = Er is meer in Nederland dan voetbal dat enorme bedragen ontvangt via Rijk en Gemeente.

Mening = Prima initiatief


       Ja = Zo neemt iedereen (werknemers/werkgevers/overheid) in de maatschappij haar verantwoordelijkheid voor een stuk gemeenschap waar we met zijn allen voor moeten staan.


       Ja = Dan is het voor iedereen aantrekkelijk en zullen verenigingen optimaal profiteren en dat is nodig om het verenigingsleven in stand te houden. Als de overheid stimuleert om te sporten o.i.d. dan zullen ze er ook een bijdrage aan moeten leveren. Dit lijkt mij dus een goed initiatief.

Mening = Het lijkt mij een goed idee. Voor een hoop verenigingen kan het een financiŽle injectie betekenen. Nu gaat elk jaar de contributie om hoog, wat voor mensen aanleiding geeft om er mee te moeten stoppen. Ook als vereniging moet je het hoofd boven water houden. Ik zal er zeker aan meedoen.


       Jullie oproep las ik in 'de Volkskrant' van zaterdag jl. Ik vind jullie idee heel goed en ondersteun het van harte. Ik ben graag bereid jaarlijks een verlofdag belastingvrij te verzilveren en zou ook graag willen dat het ministerie van FinanciŽn dit goede initiatief van jullie ondersteunt. Mijn stem hebben jullie in elk geval.


       Ik vind het een geweldig idee om een verlofdag belastingvrij te verzilveren. In deze tijd waarin sport voor veel mensen goed zou zijn, begrijp ik niet waarom de politiek dit idee niet volledig steunt.


       Ja = op die manier is het voor veel verenigen mogelijk om bepaalde projecten te realiseren en te financieren. De subsidie aan verenigingen zijn vaak al vervallen of is al op bekort of wordt nog (verder) bekort. Dan zullen verenigingen toch andere middelen moeten vinden om bestaansrecht te houden of projecten te kunnen financieren.

Mening = Goed initiatief


       Ja = subsidiekranen gaan steeds verder dicht. Om jeugd goed te begeleiden en te betrekken bij activiteiten van hun vereniging vervallen veel activiteiten indien er geen geldelijke middelen zijn.

Mening = op zich een goed plan en wens in de toekomst op de hoogte gehouden worden v.w.b. de ontwikkelingen van het genoemde.


       Ja = Op deze manier wordt vrijwilligerswerk en steun aan goede doelen een aantrekkelijk alternatief!

Mening = Prima initiatief dat inspeelt om de eigen keuze van het individu!


       Probeer een TV-zender voor het initiatief te interesseren. Iedereen houdt toch van sport?


       Een prima  initiatief dat zeker de gevraagde overheidssteun verdient, het zal een belangrijk inkomstenbron worden voor verenigingen. Wij ondersteunen het initiatief van harte Vereniging


       Een prima initiatief. Ik weet zeker dat veel van onze leden een dag zouden afstaan. Het gaat direct om aanzienlijke bedragen. Indien fiscaal toegestaan zullen wij dit zeker ook toepassen.


       't Heeft inderdaad de charme van "eenvoud en effect". Ik hoop dat het lukt!