SteunJeClub.nl "Workshops, cursussen en themabijeenkomsten"

Gratis workshops fundraising
(voor verenigingen in het werkgebied van de Typische Uitgaven)
Deze workshops zijn toegankelijk voor (bestuurs)leden die zich bij hun club bezig houden met het vraagstuk: Hoe kom je als vereniging aan extra inkomsten?
Per workshop nemen maximaal 10 verenigingen deel. Elke vereniging kan 1 of 2 personen afvaardigen. Ook studenten, leden van verenigingen, kunnen zich voor de workshops aanmelden.

Belangstelling?
Meld je nu aan: info@steunjeclub.nl.
Zodra voldoende aanmeldingen binnen zijn ontvang je bericht over datum, tijdstip en locatie van de workshop.


Cursus Fundraising -naar concreet resultaat -7 avonden -doorlooptijd 1 jaar
SteunJeClub.nl biedt vanaf het najaar 2007 een resultaat gerichte cursus fundraising aan. Tijdens de cursus worden een beperkt aantal verenigingen projectmatig begeleid naar een concreet eindresultaat.
Bijvoorbeeld: Een sportvereniging uit Goor wil het jeugdhome uitbreiden. Ten dele via zelfwerkzaamheid, ten dele via verwerving van extra financiële middelen (€ 50.000): hoe pak je dat aan? Of een harmonie orkest uit Enschede wil de uniformen vervangen, kosten € 50.000.
Theorie en praktijk gaan tijdens deze cursus hand in hand.

Belangstelling? Maak dat kenbaar via e-mail: info@steunjeclub.nl

SteunJeClub.nl - themabijeenkomsten
Eveneens met ingang van het najaar 2007 worden, bij voldoende belangstelling, themabijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld:

  • Hoe zet ik een businessclub op?
  • Evenementsponsoring
  • Sponsoring en de nieuwe media
  • Fiscaal en juridische aspecten sponsoring
  • Communicatie en Sponsoring

Belangstelling? Maak dat kenbaar via e-mail: info@steunjeclub.nl

SYMPATHISANTEN

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De FNV

Het VSB fonds

Koninklijke vereniging MKB-Nederland

De stichting Samenleving & Bedrijf

Het Instituut Sponsoring en Fondsenwerving

CiviQ, instituut vrijwillige inzet

Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI)

Diverse bedrijven

Vele (sport)verenigingen

Diverse bekende Nederlanders en (voormalig) topsporters