kleurplaten

van der ley
 
 

Een korte terugblik 1999 - 2009: samenvatting 10 jaar SteunJeClub.nl

3e dinsdag van september- Prinsjesdag, onze bijdrage aan de Troonrede:

Waardering en steun voor verenigingsleven
”Miljoenen Nederlanders weten de weg te vinden naar ons rijk geschakeerde verenigingsleven, steeds meer en beter een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op kaderleden en vrijwilligers om invulling te geven aan de maatschappelijke functie. Het verenigingsleven is kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, normen en waarden, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid. De regering heeft daarvan hoge verwachtingen, maar realiseert zich ook de inspanningen die verenigingen zich getroosten. Het verenigingsleven, als hart van onze samenleving, verdient grote waardering en steun”.
Geert Jan Bittink- initiatiefnemer stichting SteunJeClub.nl

Veel verenigingen kennen financiële zorgen. Ze kunnen de normale verenigingsactiviteiten nauwelijks bekostigen en komen aan nieuwe initiatieven niet toe.

In 1999 was dat voor Geert Jan Bittink, initiatiefnemer SteunJeClub.nl, aanleiding een idee voor te leggen aan de toenmalige staatssecretaris van Financiën, dr. W.A.F.G. Vermeend. Hij vroeg om een fiscale maatregel die het voor mensen mogelijk maakt om jaarlijks belastingvrij een verlofdag te verzilveren ten bate van een vereniging of goed doel naar eigen keuze. De staatssecretaris reageerde afwijzend en verwees naar bestaande fiscale faciliteiten.

Vervolgens werd het idee van verzilvering van verlofdagen ter toetsing voorgelegd aan diverse organisaties, ondermeer de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, NOC*NSF, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de vakbond FNV en tal van bedrijven. En overal werd het idee met enthousiasme ontvangen. En dat resulteerde in 2000 tot het onderbrengen van het initiatief in de stichting SteunJeClub.nl.

Ondanks herhaalde pogingen en overleg is Financiën tot op heden niet bereid om de gevraagde fiscale vrijstelling te verlenen. In maart 2009 heeft SteunJeClub.nl daarom besloten het initiatief tot nader te bepalen datum op te schorten.

Het verzilveren van verlofdagen voor een vereniging of goed doel naar eigen keuze is uiteraard wel mogelijk, maar dan met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen. Verwezen wordt naar het ”Plan van Aanpak SteunJeClub actie” elders op deze website (zie archief).

Het ‘SteunJeClub-koffertje‘ staat symbool voor de bereidheid van velen om een verlofdag belastingvrij te verzilveren voor een vereniging of goed doel naar eigen keuze. Uit onderzoek is bekend dat meer dan 1 miljoen mensen bereid is tot deelname aan de actie en dat betekent dat jaarlijks zo’n € 130.000.000 beschikbaar kan komen.

Rianne Guichelaar en Yasemin Smit, speelsters van het gouden Olympische waterpoloteam, hebben op Prinsjesdag 2008 in Enschede het ‘SteunJeClub-koffertje‘ ondergebracht in de streng beveiligde bankkluis van het voormalig gebouw van de Nederlandsche Bank, thans in beheer van Datacenter Equinix.

De Staatssecretaris van Financiën heeft vanaf Prinsjesdag 2008 ook letterlijk ‘de sleutel‘ in handen om het genereuze aanbod van de bevolking toegankelijk te maken voor de tienduizenden verenigingen. Hij ontving ‘de sleutel‘ bij aangetekend schrijven, met het verzoek om de gevraagde fiscale vrijstelling alsnog te effectueren en daarmede het aanbod van de bevolking toegankelijk te maken voor het verenigingsleven.

Maar SteunJeClub.nl deed meer:

SteunJeClub.nl organiseerde tal van (ondersteunende) activiteiten gericht op het verwerven van extra inkomsten. Ook sponsorde SteunJeClub.nl diverse initiatieven en verzorgde inleidingen en kennis overdracht.

In het archief SteunJeClub.nl daaromtrent nadere informatie.

 

 

 

Belastingvrije verzilvering van verlofdagen ten bate van het verenigingsleven en goede doelen organisaties

Uit onderzoek 2004, 2006 en 2008 blijkt dat meer dan 1 miljoen mensen is bereid een verlofdag in te leveren voor een vereniging naar eigen keuze.

Het SteunJeClub koffertje staat symbool voor het initiatief en is ondergebracht in een bankkluis van het voormalig bankgebouw Ned.Bank in Enschede.